Vinjesvingen no

Bilde galleri 6 januar 2007 frå Vinje og Vinjesvingen


logg inn på uniwebsøk opp nrles vtb på nett marvinah@online.no8926Be om fast pris på deres oppdragutvikling av autohlrel sjekk utføres på bolig og landbruklenke til Gjensidige forsikring og bankdnb norstram radio og tv fra nrk ,se og frask tv mmglobal webcamsøk, sjekk verden på 5 minuttUtvikler et eksklusivt hyttefelt"Løyteåsen" mellom Risør og LagetUtleige av Hus og hytte på vinjesvingen, se web presentasjonværside for vinje ,følg lenker på siden, metogram mm.
Mail forespørsel til Marvin@vinjesvingen.no
Webbasera lenkside for Radio og TV mm

Priser: Send Mail: eller kontakt oss på mobil 90038721

Priser oppgitt i pr.uke. Om du ønsker å leige for kortere eller lenger periode sender du e mail. så blir laget eit eget tilbud.

Priser for Eldhus /Tømmer hytte : Ferie \høgtider 5000.- (Haust /Vinterferie/Påskeferie)

Utenom 3000.- (eksempelvis sommer ferie....)

Priser for leige av kårstoge ;Ferie \høgtider 8000.- (Haust /Vinterferie/Påskeferie)

Utenom 4000.- (eksempelvis sommer ferie....)

Kårstoga : 8-10 personer

Eldhuset: 2-4 personer (Bad felles med korstoga.)

Avtalen

Avtalen gjelder feriebolig og kun i det angitte tidspunkt i avtale. Antall soveplasser angir maksimal antall personer utleieenheten er beregnet til og kan ikke overskrides av leier. Dersom så skulle skje vil leier risikere å bli avvist av utleier, tape leieretten og det innbetalte leiebeløpet. Utleier, er eieren av eiendommen .

 

Betaling: Pr dato må vi bruke e mail, det vil komme ein online booking link, slik at du sjølv enkelt kan tinge ferieplassen.

25% av beløpet forfaller til betaling 10 dg fra bestilling. De resterende 75 % skal være Marvin Haugen i hende minimum 5 uker før ankomst. Ved avbestilling beregnes et administrasjonsgebyr, stort kr. 250,- dette omfattes ikke av Avbestillingsgebyret. Ved avbestilling innenfor 8 uker før ankomst forfaller det innbetalte beløp til betaling, ved avbestilling innenfor 5 uker før ankomst forfaller 50 % av leiebeløpet til innbetaling og ved avbestilling innenfor 2 uker før ankomst forfaller hele beløpet til innbetaling.

 

Leiebevis

Marvin Haugen sender i god tid før leien starter, leier veibeskrivelse, kjøreanvisning samt kart slik at det er lett å finne frem til Kårbolig og tømmerhytte. Ved ankomst leiested, skal kvittering for innbetalt leie være tilgjengelig for nøkkeladresse.

 

Innhold

Ferieboligen skal inneholde det angitt antall senger/soveplasser med dyner og puter leieenheten er angitt å ha plass til. Kjøkkenutstyr til matlaging. Likeledes bestikk, panner, kokekar, glass, kopper, tallerkener dype og flate både til middag og frokost. Alt nødvendig kjøkkenutstyr så som visper, øser, sleiver, boks/flaskeåpner og annet nødvendig utstyr til selvhusholdning. Tykke gardiner for soverom og bad, gardiner etc. i andre rom. Sitteutstyr av normal god kvalitet samt spisebord for det antall leietakere leieenheten er beregnet til. Det vil ikke være anledning til å plassere campingvogn, telt eller lignende på eiendommen uten særskilt tillatelse. Avbestillingsgebyr er nok 250,-

 

Sikkerhet ved sykdom - uhell

Avbestillingsforsikring er 4%, dog minst kr. 200,- og maks kr. 500,- som gir rett til tilbakebetalt leiebeløp ved avbestilling grunnet sykdom eller ulykke som hindrer leier i å ta i bruk leieenheten, lege/politiattest må forevises ved bruk av avbestillingsretten. Avbestillingforsikring erstattes ved bruk av rett til avbestilling. Avbestillinsforsikring er obligatorisk for alle leiere hos Marvin Haugen

 

Ankomst

Vil normalt være mellom kl. 15.00 til 18.00, og ved ukeleie er normalt byttedag lørdag så fremt annet ikke er avtalt. Avreise skal normalt finne sted innen kl. 12 på avreisedagen. Leier skal underrette utleier (Ferieverten - nøkkeladresse) dagen før ankomst om ankomsttidspunkt.

 

Depositum

Ved ankomst nøkkeladresse/utleiested skal det betales et depositum til nøkkeladresse som skal dekke eventuell skade, manglende renhold etc. Dersom leieenheten befinner seg i samme stand ved avreise som ved ankomst vil depositumet tilbakebetales av nøkkeladresse ved avreise Mangler på leieenheten skal meddeles nøkkeladresse og umiddelbart ved ankomst, det samme gjelder skade eller mangler som oppstår under leietiden. Dersom leier oppdager mangler og unnlater å meddele nøkkeladresse . Kan han bli erstatningsansvarlig ovenfor utleier, manglende renhold vil normalt bli belastet med kr. 250,- pr. time, dog minst 3 timer. Tap av nøkkel er beregnet til kr. 1000,-. Leier svarer ikke for skade eller annen mangel som måtte oppstå ut fra vanlig slitasje og bruk.

 

Ansvar

Leier er ansvarlig for all skade forvoldt av noen i hans selskap under leieperioden og aksepterer å erstatte det økonomiske tap utleier måtte lide ved aksept av denne leieavtalen. Leier er ansvarlig for at opplysninger i avtalen/faktura samsvarer med bestillingen. Leier er ansvarlig for at nødvendig ro og orden opprettholdes slik at omgivelsene ikke unødig forstyrres på sen kveldstid eller natt. Ved fremkommet klage over ro og orden vil leier kunne bli fratatt leieretten til leieobjektet umiddelbart uten rett til leierefusjon. Skade eller lignende er en sak mellom leier og utleier. Leier er ansvarlig for å besiktige og aksepterer ansvaret for lekeapparater som barn i reisefølget bruker, og at nødvendige sikkerhetsforskrifter er tilstede å at barn forstår/blir gitt instruksjon i bruken av apparatene. Dersom det oppstår teknisk svikt, plutselig eller uforutsett skade på teknisk apparatur eller installasjon, eller annet utstyr knyttet til utleieobjektet vil det ikke betinge reduksjon i leiebeløp. Ved "major force" eller dersom leieenheten skulle være ubeboelig ved ankomst,

Renhold

Det er en selvfølge at leie enheten befinner seg i rengjort og i presentabel stand ved ankomst og det samme ved avreise. Leieenheten skal inneholde tilstrekkelig med rengjøringsmidler, bøtte, langkost, støvsuger m.m. som er nødvendig for å foreta renhold under leietiden samt ved avreise.

Ta med

Leier skal såfremt annet ikke er avtalt selv medbringe laken, dynetrekk, putetrekk, håndklær samt håndsåpe. Sengesett kan kjøpes

Tvist

Dersom det oppstår uenighet mellom utleier og leier hva gjelder kvalitet, feil eller mangler som måtte være oppstått før eller under leieperioden vil ikke

Takk for at du las betingelsene og vi ønsker dere velkomne til gars.