Marvin Å Haugen

Vinjesvingen

3890og -Vinje

Telefon 35072569

Mobil 90038721

Elsjekk@vinjesvingen.no

 

30. mai 2007

 

EL sjekk info ,

 

Tilbudet om denne tenesten blir formidlet av asurandøren til GjensidigeNor . Det viktigste med avtalen er at anleggseigar blir bevist på kva han\hun kan foreta seg på eget anlegg i forhold til å forvisse seg om teknisk tilstand på anlegget . Det blir og opplyst viktiheten av å ha samsvarserklæring på anlegget til ein kvar tid . Der er heile tida endringar i regelverk og krav, som og den enkelte anleggeigar må gjer seg kjend med endringane. Vider blir det foretatt ein sjekk av tekknisk tilstand på det enkelte anlegg Krav til innstalasjon må minimum være i samsvar til GjensidigeNor sitt kontrollskjema. Eventuelle mangler blir kommunisert med anleggseiger og notert på kontrollskjema og anmoda om og foreta etterinnstalering av overspenningsværn eksempelvis.(NB!Innstalatør må signerer på kontrollsjema) Det blir og påengtert at dette er ei form for oppgradering av egen livsforsikring, for denne ettersyn tankegangen på eget anlegg vil forhinder utilsikkta branntilløp. Anleggeigerene blir opmoda spesielt til å være oppmerksomme etter at det har vært krafrig torevær . I forbindelse med kontrollen vært og jordsystemet sjekket, mot oversalg , og at der ikke feil på E verket sitt anlegg Trafo ol .

Kontakt på mail der er og prisar som no oppdatert. Rammevilkårene den enkelte anleggeigeren får med selskapet oppnås når kontrollsjema returneres i signert stand, til asurandør.

M Haugen kan kontaktes for meir innformasjon tlf 35072569 \90038721 og eventuell avtale for EL sikkerhetsavtale

Mail. Elsjekk@vinjesvingen.no

Med vennlig hilsen, Marvin Haugen